นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระเบียนสะสม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีไว้เพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบถึงข้อมูลของนักเรียนที่ถูกเก็บบันทึกผ่านทางเว็บไซต์นี้ และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

วัตถุประสงค์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนเพื่อใช้ในการบันทึกพฤติกรรม การดูแลนักเรียน การจัดทำสถิติ การประเมินผล การติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ
ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม

โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้ติดตั้ง Google Analytics ซึ่งเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์และข้อมูลอุปกรณ์ (นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google) ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆจะไม่ถูกส่งไปยัง Google

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ: เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อติดตามการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้ ผู้ใช้งานอาจลบหรือระงับการใช้งานคุกกี้ได้จากการตั้งค่า Browser ที่ใช้งาน

ปรับปรุงล่าสุด 4 มกราคม 2562