ลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วยรหัสผ่านเดิม

ผู้ใช้งานที่เคยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านของระบบยืนยันตัวตนกลาง (รหัส Wifi) เมื่อปีการศึกษา 2559 โปรดยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเพื่อรับชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านใหม่

ชื่อผู้ใช้ของนักเรียนคือ s ตามด้วยรหัสนักเรียน